Ouders
informatie
Testontwikkeling en advies
'Van Eastpak naar maatpak.'
CKV-project van leerlingen van het CLV in Veenendaal
In de praktijk blijkt dat VMBO-TL, HAVO en VWO-leerlingen nog steeds problemen ondervinden bij het kiezen van een vervolgstudie. Zo switcht tussen de 8-55% (afhankelijk van de studie) van de HBO en WO-studenten al tijdens of na het eerste jaar van de studie.

Hiervoor zijn verschillende oorzaken te benoemen:
Het puberbrein heeft nog beperkingen op het gebied van planning, voorstellingsvermogen en het verwerken van grote hoeveelheden informatie. Het brein is pas op 25 jarige leeftijd volledig volgroeid.
Het is voor jongeren heel moeilijk een objectief beeld van zichzelf te vormen.
Jongeren hebben geen idee wat studies en bijbehorende beroepen inhouden.
Met meer dan 300 bachelorstudies zien zij door de bomen het bos niet meer.
Decanen hebben te weinig hulpmiddelen en/of tijd om iedereen te kunnen begeleiden.
Er is onvoldoende objectieve inhoudelijke informatie over studies beschikbaar.
Bestaande hulpmiddelen gaan uit van beroepskeuze in plaats van studiekeuze. Ze zijn niet gemaakt voor de doelgroep. Uitkomsten zijn dan ook vaak onbegrijpelijk voor jongeren.
Nog steeds valt 33% af in het eerste jaar.
Het online Studiekeuze Onderzoek van TalentFocus
Jongeren kunnen dus wel wat hulp gebruiken. Budgetten voor scholen slinken en adviesbureaus zijn vaak kostbaar. Het maken van de juiste keuze wordt steeds belangrijker nu de studiebeurs afgeschaft lijkt te worden en de druk alsmaar groter wordt om binnen 4 jaar af te studeren.

Als ouder wil je wel helpen, maar vaak is de eigen actuele kennis ook beperkt. Ook ouders zijn niet volledig op de hoogte van de inhoud van de huidige studies. En mochten ze dat wel zijn, dan kan het zijn dat hun kind hun adviezen in de wind slaat. Ook is het onmogelijk om alle eigenschappen van hun kind op die leeftijd al te doorgronden.

Een verkeerde keuze kan gevolgen hebben die nog vele jaren voortduren.
40% van de huidige studenten heeft niet goed nagedacht over het maken van de juiste studiekeuze.
Gemiddeld stopt 33% in het eerste jaar of wisselt van studie.
Van de studenten die beginnen met studeren haalt 30% nooit een diploma.
Verkeerde studiekeuze kost de samenleving per jaar zo'n 230 miljoen euro.
Voor een klein bedrag kunt u bovenstaande problemen voorkomen.
Wat cijfers:
TalentFocus heeft zichzelf als missie gesteld om de studiekeuze van VMBO, HAVO en VWO-scholieren te ondersteunen op een innovatieve, toegankelijke en voor iedereen betaalbare wijze. Wij doen dit door objectieve informatie over persoonlijkheid en interesses te koppelen aan de studie-inhoud van meer dan 300 HBO en WO-studies.

Na een diepgaand onderzoek naar de traditionele onderzoeksmethoden kwamen we tot de conclusie dat deze niet geschikt zijn om toe te passen bij studiekeuzeadvies voor jongeren.

De meest gebruikte testen zijn gebaseerd op het Holland-model dat goed werkt bij beroepskeuze. Maar beroepskeuze of studiekeuze zijn twee heel verschillende onderwerpen. De gebruikte testen meten zaken die jongeren niet kunnen weten. Zoals voorkeuren voor beroepen waar ze zich geen voorstelling van kunnen maken of handelingen die ze nog nooit gedaan hebben.


Het online Studiekeuze Onderzoek van TalentFocus is specifiek ontwikkeld voor studiekeuze en sluit perfect aan op de belevingswereld van jongeren. Door een zeer lage prijsstelling is het voor iedereen betaalbaar.

Goede psychologische instrumenten, zoals een persoonlijkheidstest (PTJ), zijn essentieel om leerlingen te helpen bij hun zoektocht. Hiermee kunnen zij antwoorden krijgen op vragen als: Wie ben ik, wat zijn mijn sterke kanten en wat zijn mijn uitdagingen?

Maar zelfinzicht alleen is niet voldoende, het is ook van belang dat leerlingen objectieve informatie krijgen over de verschillende studiemogelijkheden en dat zij leren welke studies nu het beste bij hun persoonlijkheid en interesses passen. De Studie-interesse test (SIT) van TalentFocus is de enige test die daadwerkelijk de interesse in de inhoud van MBO4, HBO en WO-studies meet.
Home | Bestellen | Login | Contact