Decanen
Producten
Testontwikkeling en advies
TalentFocus heeft 3 producten die binnen het LOB ondersteuning geven:
Studiekeuze Onderzoek: Persoonlijkheidstest Jongeren (PTJ)
Studiekeuze Onderzoek: Studie-interessetest (SIT)
Online Studiedossier (iLOB)
De Persoonlijkheidstest (PTJ) van TalentFocus is speciaal ontwikkeld om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de persoonlijkheid van een jongere. De basis van het toekomstig succes van een leerling ligt in het uitbouwen van zijn kwaliteiten. Om zowel succes als plezier te hebben is het belangrijk dat een leerling een studie kiest die aansluit op zijn persoonlijkheid. Met de PTJ worden de sterke kanten en uitdagingen van een leerling snel inzichtelijk. De resultaten kunnen bij uitstek gebruikt worden tijdens een LOB-proces.

De PTJ is gebaseerd op het "Big-Five" model. Dit model wordt binnen de wetenschap beschouwd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel in zijn soort. In de PTJ worden de volgende vijf hoofddimensies onderscheiden: Gericht op anderen, Gericht op de buitenwereld, Gericht op vernieuwing, Gericht op resultaat en Emotionele balans. Het invullen van de test duurt ongeveer 25 minuten.
De Studie-interesstest (SIT) van TalentFocus is ontwikkeld om jongeren snel inzicht te geven in welke studies bij hun interesse passen. De SIT simuleert het onderzoek dat jongeren zelf zouden moeten doen. Als eerste; bepalen in welke gebieden je interesses liggen. Dan alle studies in die gebieden inhoudelijk onderzoeken en bepalen welke echt aantrekkelijk zijn. Een jongere heeft daar helaas het geduld, de tijd en de middelen niet voor.

De test bevat van elke studie een aantal vragen over onderwerpen die een leerling in de eerste twee jaar van een studie gaat bestuderen. Deze worden in willekeurige volgorde aan de leerling voorgelegd. Hij geeft dan aan of hij zo'n onderwerp leuk vindt of niet. De test is adaptief, wat wil zeggen dat de test zich aanpast aan de gegeven antwoorden. Hierdoor worden de oninteressante onderwerpen snel weggefilterd en blijft de irritatiegraad laag en de spanningsboog hoog. Het online invullen van de test duurt ongeveer 30 - 60 minuten.
 

Op basis van het complete beeld in het rapport kan de leerling vervolgens zijn studie top5 in de praktijk verder onderzoeken en zo de definitieve keuze maken. 
Specifiek voor jongeren ontwikkeld voor gebruik in het LOB-proces
Online wetenschappelijke test, gebaseerd op Big-Five model
Betrouwbaar en valide
Overzicht Kwaliteiten en Uitdagingen
Persoonlijke ontwikkel- en studiekeuzetips
Overzichtelijk rapport, direct beschikbaar
Objectieve informatie over meer dan 400 HBO- en WO-studies en 200 MBO4 studies
Vragen gericht op daadwerkelijke studie inhoud
Taalgebruik afgestemd op jongeren
Online en adaptief
Onderscheid MBO, HBO en WO
Uitslag op studieniveau
Overzichtelijk rapport, direct beschikbaar
iLOB geeft in een overzicht de voortgang weer van het onderzoek van de leerlingen in 5 fases; oriŽntatie, selectie, plan, onder-zoek en keuze. Als decaan geef je aan welke activiteiten leerlingen moeten of kunnen doen in de eerste 2 fases. Iedere fase heeft zijn eigen deadlines. Bij het overschrijden van de deadline kleurt het vakje rood.


De eerste 3 fases leiden uiteindelijk naar een plan. De leerling geeft aan welke studies wanneer worden bezocht. Dit plan wordt goedgekeurd door de mentor of decaan.


Op basis van dit plan gaat de leerling de studie bezoeken en maakt voor het bezoek een bezoekverslag. Door gebruik te maken van een app is communicatie eenvoudig en snel (inplannen en vrij vragen voor een open dag, het sturen van herinneringen etc.)

Zowel de mentor als decaan kunnen nu eenvoudig het LOB van de leerling volgen en hen aanspreken wanneer nodig.
Persoonlijkheid
Studie-interesse
De uitkomsten van de PTJ biedt de decaan en mentor goede handvatten in de persoonlijke begeleiding van een leerling.
Home | Bestellen | Login | Contact
De gratis Studie Orientatietest (SOT) is speciaal ontwikkeld voor een eerste kennismaking met de honderden HBO en WO studies die er tegenwoordig bestaan. De test geeft een eerste indruk van de interesses van een leerling. De leerling onderzoekt 50 sectoren waarin 476 studies zijn ondergebracht.

De test werkt als volgt. Allereerst kiest de leerling de sectoren die hem op het eerste gezicht interessant lijken (bijvoorbeeld Juridisch, Taal en Communicatie, Bouwkunde en Civiele Techniek). Van deze sectoren wordt een aantal kernonderwerpen beschreven die in de eerste twee jaar aan bod komen. De leerling kan aangeven of hij een onderwerp interessant vindt of niet.
Studie orientatietest