Adviseurs
Studiekeuze
Testontwikkeling en advies
Er zijn een aantal momenten waarin het Studiekeuze Onderzoek ingezet kan worden:

- bij VMBO-TL 4 leerlingen;
- bij MBO leerlingen in klas 4;
- bij HAVO leerlingen in klas 4 of 5;
- bij VWO leerlingen in klas (4), 5 of 6;
- bij HBO of WO-studenten die al met de studie gestopt zijn of
  overwegen te stoppen

Er is zowel iets voor te zeggen om het Studiekeuze-Onderzoek vroeg in te zetten als juist wat later. In het vierde leerjaar kunnen HAVO en VWO leerlingen de opgedane inzichten in het nog komende LOB (studiekeuze) traject gebruiken. De LOB inspanningen kunnen dan gedurende twee jaar beter gefocust worden. Een mogelijk nadeel  is dat de voorkeuren van een leerling nog deels kunnen veranderen tussen het vierde leerjaar en het eindexamenjaar.

Wanneer het Studiekeuze-Onderzoek in het examenjaar wordt afgenomen, worden de voorkeuren gemeten op het  moment dat de definitieve keuze ook op korte termijn gemaakt moet worden. Een mogelijk nadeel is dat er vanaf dat moment nog maar weinig tijd is om verdere LOB-activiteiten te ontplooien en de leerling heeft dan in de voorgaande jaren minder handvatten gehad bij het oriŽnteren op studies.

Het is vanzelfsprekend mogelijk om het Studiekeuze-Onderzoek twee keer in te zetten waardoor een leerling optimaal ondersteund wordt tijdens het gehele studiekeuzeproces.
Wie ben ik?
Wat zijn iemands sterke punten? Welke punten zijn minder sterk? Als een jongere zich in zijn keuze richt op zijn kwaliteiten weet hij zeker dat de opleiding bij hem past en zal hij er ook plezier aan beleven. Om dit op een heldere en onafhankelijke manier duidelijk te krijgen hebben we de unieke Persoonlijkheidstest (PTJ) voor jongeren ontwikkeld.

Wat vind ik interessant?
Om die vraag te beantwoorden moet een jongere eerst weten welke studies er allemaal zijn en wat ze inhouden. Dat is bijna onbegonnen werk. Met de Studie-interessetest (SIT) leggen we de inhoud van meer dan 400 bacheloropleidingen op HBO en WO-niveau en 150 MBO4 opleidingen, aan de hand van inhoudelijke vragen, aan de kandidaat adaptief voor. Zij geven dan aan in hoeverre ze het studie-onderwerp interessant vinden.

De uitkomsten van deze twee tests kunnen ze binnen het studiekeuzetraject gaan combineren en uitdiepen. Hierin kunt u ze als adviseur verder ondersteunen en begeleiden.

Onderzoeken
Doordat er nu veel studies zijn uitgesloten kan de jongere zich
concentreren op de studies die hij daadwerkelijk interessant vindt.
Wat is de inhoud? Welke vakken krijg je? Waar kan je het
studeren? Welke HBO of Universiteit spreekt het meeste aan?

De resultaten en voortgang van het onderzoek kunnen overzichtelijk
vastgelegd worden in het eigen online iLOB. Hierin staat
ook veel extra informatie over vakken, de verschillende
opleidingen en beroepen.

Keuze maken
Op basis van de in het studiekeuzetraject verzamelde informatie kunnen ze de uiteindelijke keuze gaan maken. Ze weten wie ze zijn, welke studie-interesses ze hebben en welke opleiding het meest bij hen past.
Studiekeuzeproces
Wanneer inzetten?
Home | Bestellen | Login | Contact