Studie- of beroepskeuze
Testontwikkeling en advies
 
Achtergrond Studiekeuze Onderzoek
persoonlijkheid
kwaliteiten
Specifiek voor jongeren ontwikkeld voor gebruik in het studiekeuze-proces
Online wetenschappelijke persoonlijkheidstest, gebaseerd op het Big-Five model
Betrouwbaar en valide
Online adaptieve studie-interesse test gericht op studie-inhoud
Objective studie-informatie
Overzichtelijk rapportages, direct beschikbaar
Ontwikkelaars:
  mr. drs. H. Bos
  ing. N. Spelbos
Het ontwikkelen van het Online Studiekeuze onderzoek heeft meer dan vijf jaar in beslag
genomen. Het proces is gestart vanuit frustratie over de bruikbaarheid van beschikbare
instrumenten voor het adviseren van jongeren die een HBO of WO studie willen kiezen. De
oprichters van TalentFocus, beide studiekeuzeadviseur, liepen in de praktijk vooral tegen het
feit aan dat Studiekeuze-advies op HBO en WO niveau niet echt goed gegeven kan worden door
gebruik te maken van beroepskeuze-instrumenten.

Studiekeuze of Beroepskeuze

Het lijkt zo logisch, een keuze voor een HBO of een WO studie houdt niet direct een keuze voor
één bepaald beroep in. Zo kun je met bijvoorbeeld de studie economie beleggingsadviseur
worden of marketingmanager of accountmanager of hoofd administratie.

Daarnaast hangt hetgeen je daadwerkelijk in een beroep gaat doen erg af van de specifieke
organisatie en context waarbinnen je gaat opereren. Allemaal zaken waar een jongere zich geen
voorstelling van kan maken. Het is dan ook eigenlijk heel vreemd dat bijna alle instrumenten die
gebruikt worden in een studiekeuzetraject de interesse in een beroep meten en niet in een
studie. 

Zie hier een bloemlezing aan vragen uit diverse bekende en veel gebruikte "studiekeuze"
instrumenten bedoeld voor trajecten op HAVO en VWO niveau:

"Tijdens mijn carrière een periode als topverkoper werken bij een grote internationale
vliegtuigbouwer, lijkt mij interessant en uitdagend"
"Ik vind het leuk om koeien te melken"
"Ik zou wel de Nederlandsche Bank willen bewaken tegen overvallen"
"Ik kook en bak graag"
"Ik kan (redelijk) goed vloerplinten aanleggen"

De overeenkomsten tussen deze vragen en de interesse in de inhoud van HBO en WO studies is
ver te zoeken. Daarnaast meten beroepskeuze instrumenten zaken die jongeren vaak niet
kunnen weten, zoals wat houdt het werk als topverkoper in bij een internationale
vliegtuigbouwer? En ook al denkt een jongere dat hij in de praktijk graag topverkoper wil worden,
zal hij de weg daar naar toe en de studie die hij daarvoor moet gaan volgen qua inhoud ook
interessant vinden? 

Uiteraard kun je als ervaren studiekeuze adviseur in persoonlijke gesprekken de lacune tussen de
test uitslagen en de realiteit wel enigszins dichten, maar het blijft vreemd dat er (tot nu toe)
geen enkel instrument was dat de interesse van een jongere in de daadwerkelijke inhoud van
studies in kaart bracht.

Daarnaast merkten wij dat jongeren al snel verveeld raken als ze vragen krijgen die voor hun
gevoel te weinig aansluiten op hun belevingswereld of als ze in een vragenlijst 20x moeten
aangeven dat ze echt niets met techniek hebben. Vandaar dat wij gekozen hebben voor een
adaptieve aanpak, waarbij het verloop van de test bepaald wordt door de antwoorden die de
jongere geeft. Zo blijft de irritatiegraad laag en kan er veel dieper ingezoomd worden op de
gebieden die een jongere wel (redelijk) interessant vindt. 

Ten slotte merkte wij dat het in een studiekeuzeadvies traject van belang is om ook de
persoonlijkheid van een jongere in kaart te brengen. Want iemand kan wel geïnteresseerd zijn in
een communicatie opleiding maar als die persoon erg terug getrokken van aard is, niet snel
contact legt en daarnaast weinig nauwkeurig is, is het de vraag of zo'n studie wel een goede
match zal zijn.

Wij kwamen er al vrij snel achter dat er geen wetenschappelijke persoonlijkheidstesten voor
jongeren zijn die specifiek ontwikkeld zijn voor gebruik in een studiekeuzetraject. Of er
ontbreken bij een test normgroepen van jongeren, of de test is vooral klinisch van aard, of in de
test worden voorbeelden gebruikt die niet aansluiten op de dagelijkse praktijk van jongeren. Het
is dan de vraag wat er met zulke tests precies gemeten wordt.

Op basis van deze inzichten zijn wij uiteindelijk zelf aan de slag gegaan, wat na vijf jaar
onderzoek en ontwikkeling geresulteerd heeft in het innovatieve Online Studiekeuze-onderzoek.
de favoriete studies
Home | Bestellen | Login | Contact