SIT
Testontwikkeling en advies
 
Studiekeuze Onderzoek: Studie-interesse test (SIT)
Probleem
Er bestaan inmiddels vele studie- en beroepentests, zowel in papieren als in online (digitale) vorm. Uit gesprekken met jongeren is evenwel naar voren komt dat zij aan deze tests meestal niet zoveel hebben. Ze geven aan dat ze met de vragen niet veel kunnen:    

"Wat vind je leuker een cd-hoesje ontwerpen of verkopen?" -> ik vind het allebei niet leuk.

Het kan ook zijn dat de vragen totaal niet zijn afgestemd op een mogelijke vervolgstudie.

"Hoe leuk vind je het om koeien te melken?" -> wat heeft dat nu te maken met de HBO of WO studie die ik wil gaan kiezen?

Een ander probleem van deze tests is dat ze eigenlijk allemaal op beroepen zijn gericht, terwijl jongeren op die leeftijd nog maar een beperkt beeld hebben van wat een beroep inhoudt. Hoe kan een HAVO of VWO scholier nu een onderbouwd antwoord geven op de stelling  "Ik zou wel directeur willen zijn van een bedrijf dat windmolenparken exploiteert". Wat houdt dit werk in de praktijk in en welke studie moet je volgen om zo'n functie uit te kunnen oefenen?

Ten slotte zijn veel van de tests erg doorzichtig, testen waarbij een jongere eerst moet aangeven of het hem leuk lijkt om dingen te verkopen en waaruit, als hij daar ja op antwoordt, heel 'verrassend' blijkt dat hij maar een commerciŽle opleiding moet gaan doen.
Maar wat moet een jongere met zo'n uitslag? Er zijn wel meer dan 20 verschillende commerciŽle opleidingen op HBO- en WO-niveau. Waarin verschillen die studies van elkaar? En wat leert een jongere nu daadwerkelijk in de eerste paar jaar van zo'n studie?

Objectief
Nu er meer dan 300 HBO- en WO-studies zijn en elke hogeschool en universiteit zo'n positief mogelijke indruk probeert te geven van hun opleidingen, is het voor een leerling bijna onmogelijk om objectieve informatie te verzamelen over elke studie.

Studie-interesse test
De Studie-interesse test (SIT) van TalentFocus is ontwikkeld om een jongere zeer snel  inzicht te geven in wat de verschillende studies nu precies inhouden. In de test zijn van elke studie een aantal onderwerpen beschreven die een leerling in de eerste twee jaar van een studie gaat bestuderen. De leerling kan aangeven of hij zo'n onderwerp leuk vindt of niet. Daarbij is de test adaptief, wat wil zeggen dat de test zich aanpast aan de gegeven antwoorden. Vindt de leerling bijvoorbeeld techniek echt niet interessant, dan hoeft hij dat niet 15x aan te geven. Het invullen van de test duurt ongeveer 30 - 60 minuten.

De test werkt als volgt. Uit een lijst van 50 studie-sectoren (bijvoorbeeld Juridisch, Taal en Communicatie, Bouwkunde en Civiele Techniek) wordt gekozen welke sectoren er onderzocht moeten worden. Vervolgens worden er per sector studie-vragen voorgelegd over onderwerpen waarmee men zich in de eerste twee jaar van een studie gaat bezig houden, bijvoorbeeld:

"Hoe kan je een elektronische schakeling ontwerpen en bouwen waarmee je de versnelling en vertraging in een voertuig kan meten?"  of

"Hoe kun je door eerdere uitspraken van rechters te ontleden vaststellen welke rechten iemand heeft die net een huis heeft gekocht waar houtworm in de vloeren zit?"

Deze vragen geven zowel het studie-onderwerp aan alsook welke leerstof en methodiek de student zich eigen moet maken om het onderwerp te begrijpen.

Na de eerste set van dit type vragen wordt een tussenstand berekend en van de studies die het hoogst scoren krijgt de leerling nog extra vragen.

Het resultaat: een persoonlijk rapport met daarin een compleet overzicht van de studies die het best bij de interesses van de leerling passen, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen HBO en WO-studies.

Op basis van het complete beeld in het rapport kan de leerling vervolgens zijn top 5-studies in de praktijk verder onderzoeken en zo de definitieve keuze maken. 

Enkele reacties van jongeren die de test gemaakt hebben:

"De beste test die ik ook gemaakt heb dankzij brede opties en uitgebreide opties"

"De vragen vond ik heel nuttig, hierdoor krijg je het idee wat je nou interessant vind"

"De beste test die ik tot nu toe heb gedaan met kloppende resultaten"


de favoriete studies
de nader onderzochte studies
Objectieve informatie meer dan 400 HBO en WO-studies en 200 MBO4 studies
Enige test gericht op daadwerkelijke studie-inhoud
Taalgebruik afgestemd op jongeren
Adaptief, waardoor er geen irritatie ontstaat
Onderscheid HBO en WO
Uitslag op studieniveau
Overzichtelijk rapport, direct beschikbaar
Ontwikkelaars:
  mr. drs. H. Bos
  ing. N. Spelbos
Home | Bestellen | Login | Contact