PTJ
Testontwikkeling en advies
 
Studiekeuze Onderzoek: Persoonlijkheidstest PTJ
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen in de leeftijd van 15-19 jaar vaak (nog) erg naar zichzelf op zoek zijn. Hoewel hun persoonlijkheid zich dan voor het grootste deel heeft gevormd, zijn ze zich vaak niet bewust van wat hen echt uniek maakt. Wat zijn nu hun specifieke kwaliteiten zijn en wat hun minder sterk ontwikkelde kanten?

Er bestaan momenteel geen wetenschappelijke persoonlijkheidstests die speciaal voor jongeren zijn geschikt en die bestemd zijn om gebruikt te worden in een studiekeuze-traject. Er zijn alleen klinische persoonlijkheidstests voor jongeren beschikbaar die bedoeld zijn als diagnose-instrument om bijvoorbeeld bijvoorbeeld gedrags- en/of prestatieproblemen te kunnen verklaren.

PTJ
De  Persoonlijkheidstest (PTJ) van TalentFocus is speciaal ontwikkeld om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de persoonlijkheid van een jongere. De test is bij uitstek geschikt voor inzet tijdens het LOB-proces (Loopbaan OriŽntatie en Begeleiding).

De PTJ is gebaseerd op het "Big-Five" model. Dit model wordt binnen de wetenschap beschouwd als het belangrijkste persoonlijkheidsmodel in zijn soort. In de PTJ worden de volgende vijf hoofddimensies onderscheiden:
∑ Gericht op anderen
∑ Gericht op de buitenwereld
∑ Gericht op vernieuwing
∑ Gericht op resultaat
∑ Emotionele balans

In totaal wordt de persoonlijkheid beschreven aan de hand van 24 eigenschappen. Daarbij wordt per eigenschap aangegeven in hoeverre deze in meer of mindere mate van toepassing is. Er worden bewust geen cijfermatige scores toegekend en de uitslagen zijn niet zwart/wit. De jongeren krijgen niet te horen of ze wel of niet extravert zijn, maar ze leren in hoeverre ze extravert of introvert zijn. Door deze benadering krijgen de jongeren ook niet het gevoel dat ze in een hokje worden geduwd.

Betrouwbaarheid
De PTJ is getest op betrouwbaarheid en blijkt een hoge interne consistentie te hebben (cronbach alpha > 0.8). Daarnaast heeft de test voor de jongeren een hoge face-validity.  Er wordt verder specifiek gebruikt van een normgroep die uit jongeren bestaat.

Het taalgebruik in de PTJ is afgestemd op de belevingswereld van jongeren en er worden vragen gesteld over situaties die in hun dagelijkse praktijk voorkomen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een half uur. Door een hoge mate van automatisering is hierna direct de persoonlijke rapportage beschikbaar. In deze rapportage staan de specifieke kwaliteiten en uitdagingen van de jongeren weergeven en worden ook concrete ontwikkel- en studiekeuzetips aangegeven.

Door de informatie uit de persoonlijkheidstest te combineren met de informatie uit de Studiekeuze-Interesse test (SIT) kunnen jongeren perfect die studie kiezen die echt bij hun persoonlijkheid past.

Reacties
Enkele reacties van jongeren die de test hebben ingevuld:

" Ik waardeer het enorm dat jullie dit rapport hebben gemaakt en naar mij hebben opgestuurd. Het rapport is gedetailleerd en duidelijk, enorm bedankt voor deze verhoging van mijn zelfkennis! Ook de 'uitdagingen' waren interessant om te lezen".

"
Ik vind het een mooi rapport en een zeer goede uitleg. De resultaten kloppen, ik herken mezelf er erg in. Die tips vind ik wel goed, maar ze zijn makkelijker gezegd dan gedaan. ;) Het rapport zag er goed uit, overzichtelijk en kleurrijk "

"De tips vind ik erg goed, leuk en handig. Ik denk dat ik er zeker nog een keertje naar ga kijken en er iets mee ga doen. Het waren zeker handige tips!"
persoonlijkheid
kwaliteiten
uitdagingen
Specifiek voor jongeren ontwikkeld voor gebruik in het studiekeuze-proces
Online wetenschappelijke test, gebaseerd op Big-Five model
Betrouwbaar en valide
Overzicht Kwaliteiten en Uitdagingen
Persoonlijke ontwikkel- en studiekeuze-tips
Overzichtelijk rapport, direct beschikbaar
Ontwikkelaars:
  mr. drs. H. Bos
  ing. N. Spelbos
Home | Bestellen | Login | Contact