PKT
Testontwikkeling en advies
 
Profielkeuze Test (PKT)
Studiekeuze begint eigenlijk al bij de Profielkeuze. Door de samenstelling van het profiel en
aanvullende vakken kunnen bepaalde studies uitgesloten worden. Op 15-jarige leeftijd is
het nog zeer moeilijk om al ver vooruit te kijken naar welke studies er allemaal zijn en welke
men mogelijk interessant zou vinden.

De Profielkeuze test (PKT) van TalentFocus is ontwikkeld om een jongere zeer snel inzicht
te geven in wat de verschillende studies globaal inhouden. In de test zijn alle bachelor
studie (ruim 400) gegroepeerd in 51 sectoren. Van iedere sector wordt een aantal kern
onderwerpen beschreven die een leerling in de eerste twee jaar van  studies in die sector
gaat bestuderen. De leerling kan aangeven of hij zo'n onderwerp leuk vindt of niet. Daarbij
is de test adaptief, wat wil zeggen dat de test zich aanpast aan de gegeven antwoorden.
Vindt de leerling bijvoorbeeld techniek echt niet interessant, dan hoeft hij dat niet 15x aan
te geven. Het invullen van de test duurt ongeveer 30 - 45 minuten en past dus prima in
een mentoruur.

De uitslag geeft de mate van interesse in sectoren, de bijbehorende studies, het best
aansluitende profiel en een alternatief profiel. Daarnaast kan de leerling in de rapportage
een overzicht invullen welke vakken hij/zij interessant vindt en zo extra inzicht krijgt in
welk profiel het best bij de persoonlijke voorkeuren aansluit.

De test werkt als volgt. Uit een lijst van 51 studie-sectoren (bijvoorbeeld Juridisch, Taal en
Communicatie, Bouwkunde en Civiele Techniek) wordt gekozen welke sectoren er
onderzocht moeten worden. Vervolgens worden er per sector vragen voorgelegd over
studie onderwerpen waarmee men zich in de eerste twee jaar van studies in de sector
gaat bezig houden, bijvoorbeeld:

"Een plan bedenken voor een plattelandsgebied waardoor de recreatie door toeristen
toeneemt maar tegelijkertijd de natuur ook beschermd wordt."  of

"Bepalen welke vorm van creatieve therapie (beeldend vormen, drama of muziek) het beste
geschikt is voor een patiŽnt met eetproblemen."


Rapport

Het rapport laat de sectroren zien waarop het hoogste gescoord is. In het goud de meest
interessante sectoren en in het zilver de sectoren die wel interessant zijn maar niet hoog
scoren.

Per sector wordt aangegeven welke profiel er het best bij past op Havo en op VWO-
niveau. Daarnaast eventuele alternatieven.

Vanuit deze gegevens kan de leerling, samen met ouders en school een keuze maken welk
profiel het best alle interesses van de leerling dekt.de favoriete sectoren
Objectieve informatie meer dan 400 HBO en WO-studies
Enige test gericht op daadwerkelijke studie-inhoud
Taalgebruik afgestemd op jongeren
Adaptief, waardoor er geen irritatie ontstaat
Onderscheid Havo en VWO
Uitslag op sectorniveau met profieladvies
Overzichtelijk rapport, direct beschikbaar
Ontwikkelaars:
  mr. drs. H. Bos
  ing. N. Spelbos
Home | Bestellen | Login | Contact