Decanen
informatie
Testontwikkeling en advies
'Van Eastpak naar maatpak.'
CKV-project van leerlingen van het CLV in Veenendaal
In de praktijk blijkt dat VMBO, HAVO en VWO-leerlingen nog steeds problemen ondervinden bij het kiezen van een vervolgstudie. Zo switcht tussen de 8-55% van de HBO en WO-studenten (afhankelijk van de studie) al tijdens of na het eerste jaar van studie.

Hiervoor zijn verschillende oorzaken te benoemen:
Het puberbrein is nog niet volgroeid en heeft beperkingen op het gebied van planning, voorstellingsvermogen en verwerken van grote hoeveelheden informatie. 40% van de huidige studenten geeft aan niet goed nagedacht te hebben over hun studiekeuze.
Decanen hebben vaak te weinig hulpmiddelen en tijd om iedereen te kunnen begeleiden.
Het is voor jongeren heel moeilijk een objectief beeld van zichzelf te vormen. In deze leeftijd willen ze juist niet anders zijn dan anderen.
Jongeren hebben geen idee wat studies en bijbehorende beroepen inhouden.
Met ruim 300 bachelorstudies zien zij door de bomen het bos niet meer.
Er is onvoldoende objectieve inhoudelijke informatie over studies beschikbaar.
Bestaande hulpmiddelen gaan uit van beroepskeuze in plaats van studiekeuze. Uitkomsten zijn dan ook vaak onbegrijpelijk voor jongeren.
Ondanks alle inspanning valt 33% nog steeds af in het eerste jaar.
Wat is de visie van TalentFocus?
TalentFocus heeft zichzelf als missie gesteld om de studiekeuze van HAVO en VWO-scholieren te ondersteunen op een innovatieve, toegankelijke en voor iedereen betaalbare wijze. Wij doen dit door objectieve informatie over persoonlijkheid en interesses te koppelen aan de studie-inhoud van meer dan 300 HBO en WO-studies.

Na een diepgaand onderzoek naar de traditionele onderzoeksmethoden kwamen we tot de conclusie dat deze niet geschikt zijn om toe te passen bij studiekeuzeadvies voor jongeren.

De meest gebruikte testen zijn gebaseerd op het Holland-model dat goed werkt bij Beroepskeuze. Maar beroepskeuze of studiekeuze zijn twee heel verschillende onderwerpen. De gebruikte testen meten zaken die jongeren niet kunnen weten. Zoals voorkeuren voor beroepen of handelingen die ze nog nooit gedaan hebben.


Het online Studiekeuze Onderzoek van TalentFocus is specifiek ontwikkeld voor studiekeuze en sluit perfect aan op de belevingswereld van jongeren. Daarnaast is het door een speciale prijsstelling voor scholen voor iedereen betaalbaar.

Goede psychologische instrumenten, zoals een persoonlijkheidstest (PTJ), zijn essentieel om leerlingen te helpen bij hun zoektocht. Hiermee kunnen zij antwoorden krijgen op vragen als: Wie ben ik, wat zijn mijn sterke kanten en wat zijn mijn uitdagingen?

Maar zelfinzicht alleen is niet voldoende, het is ook van belang dat leerlingen objectieve informatie krijgen over de verschillende studiemogelijkheden en dat zij leren welke studies nu het beste bij hun persoonlijkheid en interesses passen. De Studie-interesse test (SIT) van TalentFocus is de enige test die daadwerkelijk de interesse in de inhoud van HBO en WO-studies of MBO4 meet.
Voordelen:
Studiekeuze advies beschikbaar voor iedereen.
Ontworpen voor MBO, HBO en WO-studies.
Eenvoudige online afname, door scholen zelf te organiseren.
Perfecte start van het LOB-proces.
Uit te bouwen met het online Studiedossier.
Decaan, mentor of adviseur kunnen gericht gaan ondersteunen.
Specifiek ontwikkeld voor studieadvies en niet voor beroepskeuze.
Laag geprijsd. Speciale prijsstelling voor scholen.
Neem contact op om meer informatie te krijgen over de samenwerkingsvormen.
Home | Bestellen | Login | Contact